Kích thước (cm)

D x R x C

Độ phức tạp

Thấp/Trung bình/Phức tạp (Minh họa)

Số bộ phận

1-99

Độ chính xác của mẫu

Cao (<= 0.5mm); Trung bình (0.5 – 1mm); Thấp (1-2mm); Thô (> 2mm)

Sản xuất

In 3D/ SX hàng loạt

Công nghệ in

FDM/SLA

Độ tinh

/// Tự ước tính giá

Chi phí dựng mẫu (modelling)

Chi phí thiết kế

Chi phí sản xuất

Tổng ước tính

/// Xin vui lòng liên hệ trực tiếp để nhận được báo giá chính xác